Psykologi Erja Kemilä

Kuva: Sari Muhonen

Työhyvinvointi

Pitkän ja monipuolisen työkokemuksen sekä jatkuvan kouluttautumisen kautta olen hankkinut työhyvinvoinnin erityisosaamisen.   Työurani aikana olen suunnitellut ja ohjannut työn kehittämishankkeita, kouluttanut esihenkilöitä ihmisten johtamisessa sekä valmentanut työyhteisöjä erilaisissa hyvinvointiin liittyvissä teemoissa.  Nykyisin keskitän työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät palveluni työnohjaukseen, yhteisölliseen skeemavalmennukseen ja ihmisen herkkyyttä käsitteleviin koulutuksiin.

Kaikki yhteystietoni

Työnohjaus Jyväskylässä

Tarjoan ainoastaan yksilötyönohjausta. Minulle on kertynyt eniten kokemusta johto – ja asiantuntijatehtävissä toimivien ohjauksesta. Työnohjaajana minulle on tärkeää tukea ohjattavan ammattipersoonan kasvua suhteessa työn kuormittavuuteen ja sisällölliseen vaativuuteen.  Usein käsiteltyjä teemoja on työpaikan ihmissuhteet, jaksaminen ja työn tavoitteiden saavuttaminen. Työnohjaus voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista.   Pisin työnohjausprosessini vaativaa ja vastuullista johtotyötä tekevän henkilön kanssa on kestänyt 14 vuotta.

Koulutukset ihmisen herkkyydestä

Tarjoan herkkyyttä käsitteleviä koulutuksia esihenkilöille ja työyhteisöön.  Tärkeitä teemoja ovat mistä herkkyyden tunnistaa, mitä eristysherkkyys tarkoittaa, miten motivoida ja johtaa herkkää työntekijää, herkkyys ja kuormittuminen sekä herkkyyden hyödyntäminen työyhteisössä. Esihenkilöille ja työyhteisöille suunnattu koulutus ” Herkkä ihminen työyhteisössä” voidaan toteuttaa puolen päivän tai koko päivän koulutuksena.

Yhteisöllinen skeemavalmennus

Työhön liittyvät tavoitteet saatetaan käytäntöön sisäisten mallien eli skeemojen avulla. Työpsykologina tekemieni havaintojen mukaan skeemat voivat ilmetä koko työyhteisön toiminnassa ja menettelytavoissa ja olla siten yhteisöllisiä.  Kehittämässäni  yhteisöllisessä skeemavalmennuksessa olen onnistunut yhdistämään työn  kehittämisen  skeematerapeuttiseen lähestymistapaan. Hyvin toimivassa yhteisössä skeemat ovat toimivia ja palvelevat työn onnistumista sekä säätelevät  sopivasti henkilöstön  kuormittumista. Ongelmien ja kuormittumisen taustalla on yleensä haitallisia skeemoja kuten liika vaativuutta, uhrautuvuutta tai negatiivisuutta. Yhteisöllinen skeemavalmennus tarjoaa keinoja skeemojen tunnistamiseen ja muokkaamiseen sekä vähentää haitallista kuormittumista työyhteisön tasolla.

Esimerkki yhteisöllisestä  skeemavalmennuksesta alla

Kehittämäni yhteisöllisen skeemavalmennuksen toimivuus on testattu Kaarinan kaupungin varhaiskasvatuksessa vuosien 2015 -2019 aikana.  Valmennus osoittautui käytännönläheiseksi.  Osallistujat saivat työvälineitä oman kuormittumisen säätelyyn ja innostuivat työnsä kehittämisestä.  Valmennuksen pohjalta vuoden 2020 aikana kirjoitimme henkilöstön käyttöön opaskirjan Herkän ja aran lapsen skeemat varhaiskasvatuksessa.

Kun haluat parantaa työssä jaksamista ja työntekemisen laatua, ota yhteyttä minuun.