Herkät ihmiset

Tarjoamani herkkyyteen liittyvä tieto, ohjaus ja neuvonta perustuvat kattavaan ammattikokemukseeni herkkiin ihmisiin liittyen. Tämä kokemus perustuu muun muassa yhteistyöhöni aiheeseen erikoistuneen filosofian tohtori Sylvi-Sanni Mannisen kanssa.

Luettuani Mannisen kirjan ”Outolintu erilainen – tutkimusraportti yliherkästä väri-ihmisestä muotojen yhteiskunnassa” (1999), otin häneen yhteyttä. Aloin vierailla hänen luonaan ja keskusteluissamme sain ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia viisasta herkkyystietoa. Hänen opetustensa pohjalta kehitin herkän ihmisen hoito-ohjelman, jota olen yksilöllisesti soveltanut omassa terapiatyössäni jo 2000-luvun alkuvuosista lähtien. Silloin ryhdyin myös kouluttamaan herkkyydestä. Vuosien 2008-2020 aikana Valamon opistossa pidettiin Herkkä ihminen -kurssi, jossa olin kouluttajana.  Kurssi käsitteli ihmisen herkkyyttä eheytymisen näkökulmista. 

Herkkyystietoa työyhteisöön

Arviolta 15 - 25 % ihmisistä on herkkiä tai melko herkkiä, mikä merkitsee erilaisuutta suhteessa valtaenemmistöön. Henkilökohtaisena edellytyksenä herkkyys on perusteltua ottaa huomioon työn suunnittelussa ja mitoittamisessa sekä ihmisten kohtelussa. Herkkä ihminen aistii ja kokee kaikkea ympärillä olevaa tavallista voimakkaammin, mihin yhdistyy myös alttius kuormittua. Parhaillaan herkkyys voi yhdistyä intuitiiviseen kykyyn aistia ja ennakoida työhön liittyviä kehitystarpeita ja tulevaisuuden trendejä.  Tarjoan ihmisen herkkyyteen liittyvää konsultaatiota sekä koulutusta.

Työhyvinvointi

Kun haluat tunnistaa, motivoida ja hyödyntää herkkyyttä työpaikallasi.