Kognitiivinen psykoterapia Jyväskylässä

Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja korjaamalla haittaa tuottava ajatus myös siihen liittyvä tunne muuttuu. Lähtökohtana ovat asiakkaan kokemat oireet ja ongelmat, joiden pohjalta rakentuvat terapian tavoitteet. Yleisenä tavoitteena on asiakkaan psyykkisen voinnin ja elämänlaadun parantaminen. Psykoterapiaa voidaan toteuttaa lyhyt- tai pitkäkestoisesti.

Lyhytpsykoterapiaa voidaan soveltaa muun muassa työstressin tai vaikean ihmissuhteen käsittelyyn. Yleisesti ottaen lyhytterapiassa muutoksen kohteena on rajattu, asiakkaan selkeästi tiedostama ongelma. Pitkä kokemukseni työpsykologiassa ja töiden kehittämisessä tarjoaa asiakkaalleni tärkeän lisäarvon eritoten työhön liittyvien ongelmien käsittelyssä. Pitkään, 1-3 vuotta kestävään psykoterapiaan voi tarvitessaan hakea Kelan tukea.

Koulutukseni psykoterapian alueella

  • Vaativan erityistason kognitiivinen psykoterapeuttikoulutus 2011-2013, VET. Kelapätevyys. Tutkielman aihe: ”Skeemojen näyttäytyminen työpaikkakiusaamista kokeneen henkilön kuvauksissa."
  • Ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapeuttikoulutus, YET 2004-2008. Kelapätevyys. Tutkielman aihe: ”Kognitiivinen lyhytpsykoterapia työyhteisön kehittämistä täydentävänä interventiona."
  • Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutus 1989.
Herkät ihmiset