Kognitiivinen psykoterapia

Kaikki psykoterapiapaikat ovat varattuja.

Hoidan lieviä ja keskivaikeita ahdistus- ja masennushäiriöitä, työssään ja opinnoissaan uupuneita. Työssäni sovellan skeematerapeuttista lähestymistapaa, jossa keskeistä on haitallisten tunnelukkojen korjaaminen. Pitkän työurani aikana olen perehtynyt erityisesti työhyvinvoinnin edistämiseen ja herkkiin ihmisiin.