Työnohjaus Jyväskylässä

Tarjoan yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjausta. Erityisosaamisenani on työnhyvinvoinnin, työn sujuvuuden ja laadun kehittäminen. Pitkän ammattikokemukseni ja laajan koulutusperustani avulla sinä tai yhteisösi voitte saavuttaa hyvää kehitystä työssä suoriutumisessanne.

Kaikki yhteystietoni

Kohderyhmät

  • Johtajat, esimiehet
  • Erityisasiantuntijat
  • Yrittäjät
  • Muut ihmissuhdetyötä tekevät

Hyvinvointivalmennus

Elämäntavan muutos edellyttää aina mielen sisäistä muuttumista. Psykologiasta löytyvät parhaat mahdolliset keinot, joita käyttämällä muutoksesta tulee pysyvä. Psykologista valmennusta voidaan soveltaa yksilö- ja ryhmätasoilla. Hyvinvointivalmennus lähtee asiakkaan ainutkertaisuudesta, hänen yksilöllisestä tilanteestaan ja tarpeestaan. 


Valmennus voidaan toteuttaa lyhyt- tai pitkäkestoisesti. Tavoitteena voi olla ajankäytön tehostaminen, työssä menestyminen, hyvä itsetunto, ihmissuhteissa selviytyminen, painonhallinta tai jokin muu yksilöllinen muutostavoite. Työelämään liittyvässä valmennuksessa tavoitteena on työntekijän ja koko työyhteisön suorituskyvyn ja työn tuloksen parantaminen.

Koulutukset ja kehittäminen

Kun haluat parantaa työssä jaksamista ja työntekemisen laatua, ota yhteyttä minuun.

Yhteystiedot