Työnohjaus Jyväskylässä

Tarjoan ainoastaan yksilötyönohjausta. Minulle on kertynyt eniten kokemusta johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivien ohjauksesta. Työnohjaajana minulle on tärkeää tukea ohjattavan ammattipersoonan kasvua suhteessa työn kuormittavuuteen ja sisällölliseen vaativuuteen.  Usein käsiteltyjä teemoja ovat työpaikan ihmissuhteet, jaksaminen ja työn tavoitteiden saavuttaminen.  Työnohjaus voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista.

Kaikki yhteystietoni

Kohderyhmät

  • Johtajat, esimiehet
  • Erityisasiantuntijat
  • Yrittäjät
  • Muut ihmissuhdetyötä tekevät

Hyvinvointivalmennus

Elämäntavan muutos edellyttää aina mielen sisäistä muuttumista. Psykologiasta löytyvät parhaat mahdolliset keinot, joita käyttämällä muutoksesta tulee pysyvä. Psykologista valmennusta voidaan soveltaa yksilö- ja ryhmätasoilla. Hyvinvointivalmennus lähtee asiakkaan ainutkertaisuudesta, hänen yksilöllisestä tilanteestaan ja tarpeestaan. 


Valmennus voidaan toteuttaa lyhyt- tai pitkäkestoisesti. Tavoitteena voi olla ajankäytön tehostaminen, työssä menestyminen, hyvä itsetunto, ihmissuhteissa selviytyminen, painonhallinta tai jokin muu yksilöllinen muutostavoite. Työelämään liittyvässä valmennuksessa tavoitteena on työntekijän ja koko työyhteisön suorituskyvyn ja työn tuloksen parantaminen.

Koulutukset ja kehittäminen

Kun haluat parantaa työssä jaksamista ja työntekemisen laatua, ota yhteyttä minuun.

Yhteystiedot