Koulutukset ja kehittäminen 

Psykologiapalvelut Kemilä Oy tarjoaa koulutuksia ja työhyvinvoinnin kehittämisen palveluita. Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä miten voin palvella sinua ja työyhteisöäsi!

Johtaminen ja esimiestoiminta

 • Myös esimies tarvitsee henkistä työsuojelua TM
 • Erilaisten ihmisten johtaminen
 • Hankala ihminen esimiehen kuormitustekijänä

Toiminta työyhteisössä

 • Miten työpaikkakiusaaminen nujerretaan
 • Herkkä ihminen työyhteisössä TM
 • Skeemat työyhteisön näyttämöllä
 • Luentoja: Ajankäytön hallinta, Työyhteisötaidot, Tunneosaaminen, Menestymisen avaimet, Kateus työpaikan ihmissuhteissa.
Pyydä tarjous yhteisöllesi

Omat koulutukseni

 • Työterveyshuollon koulutus psykologeille 2014, (15 op), Helsinki
 • Vaativan eritystason kognitiivinen psykoterapeutti 2013, (45 op), Helsinki
 • Ylemmän eritystason kognitiivinen psykoterapeutti 2008, (2004-2008), Oulu
 • Psykologian lisensiaatti, erikoisalana terveyspsykologia 2002, Turun yliopisto
 • Yhteisödynaaminen työnohjaaja 2001, ( 2 v.), Sosiaalipedagogiikan säätiö, Helsinki
 • Yrittäjän peruskurssi 1997, Kuopio
 • Työpsykologian opintoja työpsykologian ja johtamisen laboratoriossa 1995-1997, TKK Otaniemi
 • Työn ja organisaatioiden kehittämisen ammatillinen erikoistumiskoulutus PD v.1994-1996, Turun yliopisto
 • Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutus 1989, Kajaani
 • Työoikeuden peruskurssi 1988, Turun yliopisto
 • Valtiotieteen maisteri, pääaineena psykologia 1987, Turun yliopisto
 • Lisäksi useita kansainvälisiä ja kotimaisia seminaareja ja koulutuspäiviä

Työhyvinvointi

Monipuolisen työkokemuksen ja jatkuvan kouluttautumisen kautta olen hankkinut työhyvinvoinnin erityisosaamisen. Olen suunnitellut ja ohjannut useita työn kehittämishankkeita työhyvinvoinnin ja henkisen työturvallisuuden edistämiseksi. Yhteisöllinen Skeemavalmennus TM on uusin luomani kehittämisohjelma, joka tarjoaa valmiudet vähentää ja estää haitallista kuormittumista vuorovaikutteisessa työssä.

Esimerkkejä kehittämishankkeistani

Kognitiivinen lyhytpsykoterapia työyhteisön kehittämistä täydentävänä interventiona:

 • Ensin toteutetaan koko työyhteisöön kohdistuva hanke, johon sisältyy työn mitoitus sopivan kuormittavaksi. Kehittämistä täydennetään yksilöinterventioina niiden henkilöiden tapauksissa, joiden oma tapa toimia altistaa haitalliselle kuormittumiselle työssä.

Yhteisöllinen vuorovaikutuksen kehittämishanke Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksessa:

 • Valtiokonttorin tukema KAIKU kehittämishanke 2005—2006, joka oli osa laajempaa hanketta nimeltä Syväjohtaminen henkisen työsuojelun menetelmänä. Hankkeessa luotiin uusi psykososiaalinen innovaatio, jossa sisäiset kehittäjät loivat toimintamallin haitallisesti kuormittuneen työtoverinsa auttamiseksi. Toimintamalli kuvattiin kirjaseen Siskot ja taskuase. Toimintamalli on sovellettavissa myös muihin työyhteisöihin.


Yhteisöllinen Skeemavalmennus

 • Työhön liittyvät tavoitteet saatetaan toimintaan sisäisten mallien avulla. Mielen sisäinen malli on lyhyesti sanottuna skeema. Skeemat ovat yhteydessä työssä kuormittumiseen. Mitä paremmin toimiva työhön liittyvä skeema on, sitä vähemmän ihminen kuormittuu. Vääristynyt skeema puolestaan altistaa haitalliselle kuormittumiselle. Työpsykologina tekemieni havaintojen mukaan skeemat voivat ilmetä koko työyhteisön omaksumissa toimintatavoissa ja menettelytavoissa ja olla siten yhteisöllisiä. Yhteisöllisen skeemavalmennuksen ydintavoitteena on vähentää haitallista kuormittumista vuorovaikutteisessa työssä. Vuodesta 2015 lähtien Kaarinan kaupungin varhaiskasvatuksen toimiala on ollut edelläkävijä yhteisöllisten skeemataitojen kehittämisessä. Valmennus on osoittautunut käytännössä hyvin toimivaksi.
Ota yhteyttä ja kysy lisää