Herkät ihmiset

Tarjoan herkkyyteen liittyvää ohjausta ja neuvontaa esimiehille, johtajille, läheisille ja itsensä herkiksi kokeville. Herkkyystietoni perustuu Sylvi-Sanni Mannisen opetuksiin herkistä ihmisistä. Manninen omisti elämäntyönsä herkkien ihmisten tutkimiselle ja auttamiselle. Hän on ensimmäinen nainen, joka on väitellyt tohtoriksi psykologian alueella Suomessa. Se tapahtui vuonna 1950 hänen silloisella nimellään Sylvia Honkavaara.

Herkkä ihminen työyhteisössä -koulutus

Koulutus ”Herkkä ihminen työyhteisössä” TM on tilattavissa työorganisaatioihin ja työyhteisöihin puolen päivän tai koko päivän koulutuksena. Keskeisiä teemoja ovat: Miten herkkyys ilmenee työssä, miten huomioida herkkyys johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa sekä miten herkkyyttä voidaan hyödyntää työelämän kehittämisessä.

Työnohjaus

Ohjaus ja neuvonta

Tarjoamani herkkyyteen liittyvä ohjaus ja neuvonta perustuvat kattavaan ammattikokemukseeni herkkiin ihmisiin liittyen. Tämä kokemus perustuu muun muassa yhteistyöhöni aiheeseen erikoistuneen psykologian tohtori Sylvi-Sanni Mannisen kanssa. 

Luettuani Mannisen kirjan ”Outolintu erilainen – tutkimusraportti yliherkästä väri-ihmisestä muotojen yhteiskunnassa” (1999), otin hänen yhteyttä. Aloin vierailla hänen luonaan ja keskusteluissamme sain ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia jäsentynyttä ja viisasta herkkyystietoa. Hänen opetustensa pohjalta kehitin herkän ihmisen hoito-ohjelman, jota olen yksilöllisesti soveltanut omassa terapiatyössäni jo 2000-luvun alkuvuosista lähtien. Silloin ryhdyin myös kouluttamaan herkkyydestä. Vuosien 2008 – 2020 aikana Valamon opistossa pidettiin Herkkä ihminen -kurssi, jossa olin kouluttajana. Kurssi käsitteli ihmisen herkkyyttä eheytymisen näkökulmista.

Tutustu myös työnohjaukseen