”Kun ihminen löytää lahjansa ja alkaa toteuttaa niitä, hän kasvaa humisten kuin puu. Silloin hän ei sairastu neuroosiin eikä muihinkaan mielen sairauksiin. Mielekäs toiminta omien lahjojen toteuttamisessa ja ainainen uuden oppiminen suojelee häntä.”

FT Sylvi-Sanni Manninen

TYÖNOHJAUS

Yksilö-,  ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus. Erityisosaamisena työhyvinvointi ja työn kehittäminen.

Kohderyhmät

  • johtajat, esimiehet
  • erityisasiantuntijat
  • ihmissuhdetyötä tekevät
  • yrittäjät

Koulutusperusta

Yhteisödynaaminen työnohjaajakoulutus, Sosiaalipedagogiikan säätiö, Helsinki 1999-2001. Kohteina erityisesti johtajat, esimiehet ja työyhteisöt

Vaativan erityistason kognitiivinen psykoterapeutti, Helsinki 2011-2013. Kohteina hoito- ja psykoterapiaprosessit

Yhteydenotto: puh. 0400 591091, sähköposti: erja.kemila@erjakemila.fi

Hyvinvointivalmennus

Elämäntavan muutos edellyttää aina mielen sisäistä muuttumista. Psykologiasta löytyy parhaat mahdolliset keinot, joita käyttämällä muutoksesta tulee pysyvä. Psykologista valmennusta voidaan soveltaa yksilö- ja ryhmätasoilla. Hyvinvointivalmennus lähtee asiakkaan ainutkertaisuudesta, hänen yksilöllisestä tilanteestaan ja tarpeestaan. Valmennus voidaan toteuttaa lyhyt- tai pitkäkestoisesti. Tavoitteena voi olla ajankäytön tehostaminen, työssä menestyminen, hyvä itsetunto, ihmissuhteissa selviytyminen,  painonhallinta tai jokin muu yksilöllinen muutostavoite.

Työelämään liittyvässä valmennuksessa tavoitteena on työntekijän ja koko työyhteisön suorituskyvyn ja työn tuloksen parantaminen.

Yhteydenotto: puh. 0400 591 091