Työstä hyvä teho ja mieli

Työhyvinvointi

Monipuolisen työkokemuksen ja jatkuvan kouluttautumisen kautta olen hankkinut työhyvinvoinnin erityisosaamisen. Olen suunnitellut ja ohjannut useita työn kehittämishankkeita työhyvinvoinnin ja henkisen työturvallisuuden edistämiseksi. Yhteisöllinen Skeemavalmennus TM on uusin luomani kehittämisohjelma, joka tarjoaa valmiudet vähentää ja estää haitallista kuormittumista vuorovaikutteisessa työssä.

Yhtedenotto: puh. 0400 591091, tai
erja.kemila@erjakemila.fi

Esimerkkejä kehittämishankkeistani

Kognitiivinen lyhytpsykoterapia työyhteisön kehittämistä täydentävänä interventiona: 

Ensin toteutetaan koko työyhteisöön kohdistuva hanke, johon sisältyy työn mitoitus sopivan kuormittavaksi. Kehittämistä täydennetään yksilöinterventioina niiden henkilöiden tapauksissa, joiden oma tapa toimia altistaa haitalliselle kuormittumiselle työssä.

 

Yhteisöllinen vuorovaikutuksen kehittämishanke Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksessa:

Valtiokonttorin tukema KAIKU kehittämishanke 2005-2006, joka oli osa laajempaa hanketta nimeltä Syväjohtaminen henkisen työsuojelun menetelmänä. Hankkeessa luotiin uusi psykososiaalinen innovaatio, jossa sisäiset kehittäjät loivat toimintamallin haitallisesti kuormittuneen työtoverinsa auttamiseksi. Toimintamalli kuvattiin kirjaseen Siskot ja taskuase. Toimintamalli on sovellettavissa myös muihin työyhteisöihin.